Miljövänlig bilskrotning: Ta farväl av din gamla bil på rätt sätt

Bilskrotning är ett viktigt steg när din bil har nått slutet av sin livstid. Det är viktigt att du väljer en auktoriserad bilskrot för att se till att din bil behandlas på rätt sätt. På så sätt kan delar av fordonet återanvändas och ingå i kretsloppet.

Ge din bil ett miljövänligt avslut

När det är dags att säga farväl till din gamla bil är det viktigt att den hamnar på en plats där den får rätt behandling. Numera innebär det att bilen demonteras och dess reservdelar kan glädja en annan bilägare. Dessutom sorteras olja, glas, batteri, växellåda och tyg på ett miljövänligt sätt, enligt certifierade metoder. Genom att skrota din bil på detta sätt blir den en del av kretsloppet, vilket är den bästa möjliga avslutningen för den. Aluminiumdelar kan återvinnas till nära 100% och skickas till ett smältverk för att användas i tillverkningen av andra bilar, burkar eller köksredskap. Kemikalierna tas om hand, glaset krossas och återanvänds. Dessutom klassificeras alla reservdelar så att du kan få en uppfattning om deras andrahandsvärde.

Auktoriserad bilåtervinning

De senaste åren har kraven höjts när det gäller vilka som får skrota eller demontera bilar. Utvecklingen inom tillverkning av nya fordon har blivit allt mer digitaliserad och effektiv, och liknande förändringar har skett inom återvinningsindustrin. Detta ställer krav på personalen och verktygen som används. Branschen utvecklar kontinuerligt nya rutiner för att möta dessa krav. Självklart har även miljöhänsyn spelat en stor roll i denna utveckling. Demonteringen av fordonet följer en strikt tidsplan, och vid varje steg försöker man att återvinna så mycket som möjligt. Målet är att uppnå en återvinning på 95% för varje bil. Inom EU har man kommit överens om regler för detta, och om du behöver skrota en bil utomlands är det också möjligt. Det är viktigt att detta dokumenteras noggrant och att du får ett intyg om skrotning. En prioriterad åtgärd är att förstöra eller återlämna registreringsskyltarna. Kontakta därför Transportstyrelsen för att få information om vad du behöver göra.

25 Aug 2023