Kör privat efter handledarkurs i Stockholm

Att körkortet är ett viktigt steg i att bli en självständig förare är ingen hemlighet.

Men innan du når den efterlängtade licensen kan det vara till stor fördel att övningsköra privat med en närstående. Genom att delta i en handledarkurs i Stockholm kan du få möjlighet att ta del av dessa fördelar och påskynda din väg mot körkortet.

Kraven för att bli handledare

Innan du kan bli handledare finns det vissa kriterier som måste uppfyllas. Du måste ha innehaft ditt eget körkort under en viss tidsperiod och ha genomgått en handledarkurs. Det är något som både eleven och handledaren kan delta i tillsammans. Det är till och med möjligt att ha flera handledare samtidigt. Dessutom måste du ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. Detta är vanligtvis en smidig process utan större hinder. Handledarbeviset bör vara tillgängligt och kunna visas upp vid eventuella kontroller. Utöver detta måste självklart körkort och legitimation alltid vara med.

Vad ingår i handledarkursen?

Under handledarkursen kommer du att lära dig att vara en uppmärksam och förstående handledare. Vissa skolor bedömer deltagarnas engagemang genom att ställa frågor. På handledarkursen får du en inblick i vad säker körning innebär. Du kommer att lära dig vilka aspekter du bör vara uppmärksam på och vilka regler som gäller. När du kör med din handledare har denne ansvar för din körning. En handledarkurs tar några timmar att genomföra och betalas per person. Beviset du erhåller är giltigt under flera år. Efter att du har deltagit i en handledarkurs får du möjlighet att träna körning innan du påbörjar dina lektioner på körskolan. Det är upp till var och en att själv bestämma om man vill övningsköra privat.

Om du är i behov av att gå en handledarkurs så borde du besöka denna hemsida: handledarkursstockholm.biz

2 Jun 2023